Tess Cuming

Cyfarwyddwr Creadigol

Mae Tess yn uwch gynhyrchydd rhwydwaith profiadol sy'n cael ei hadnabod am ddatblygu a chyfleu cyfresi a fformatau poblogaidd sy’n denu cynulleidfaoedd eang, a hynny i ddarlledwyr rhyngwladol ac yn y DU.

Roedd Tess yn Gyfarwyddwr Creadigol yn Boomerang. Tra roedd hi yno fe wnaeth hi greu a chyfleu tair cyfres o ‘Posh Pawn’ i Channel 4 a fu’n bobologaidd tu hwnt gyda’r gynulleidfa ac hefyd yn llwyddiant masnachol. Roedd comisiynau eraill yn cynnwys y gyfres ddogfen ‘Bargain Fever Britain’ i ITV.

Cyn gweithio i Boomerang roedd Tess yn Uwch Gomisiynydd yn UKTV, lle bu’n gyfrifol am raglenni amrywiol, gan gynnwys y gyfres ddyddiol, ‘Market Kitchen Big Adventure’, cyfres gamera cudd adloniadol, ‘Tarrant Lets the Kids Loose,’ a’r gyfres fformat ‘Ty Pennington’s Homes for Heroes’, ynghyd â’r sioe gystadleuol, ‘Scream if you know the Answer’ a thair cyfres o’r sioe banel gomedi ‘Argumental’ i Dave. Cyn hyn, roedd Tess yn uwch gynhyrchydd yn North One Television ac roedd ei chynhyrchiadau yn cynnwys ‘The Singing Estate’ (C5), ac ‘Asbo Teen to Beauty Queen’ (C5) a chyn hynny roedd hi’n uwch gynhyrchydd ar sioe realiti Channel Five, ‘The Farm’ a ‘Fit Farm’ i Channel 4, ymysg prosiectau eraill.

Gareth Rees

Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae Gareth wedi gweithio yn y diwydiant teledu Cymreig am dros 20 o flynyddoedd. Fel Rheolwr Gyfarwyddwr Boomerang tyfodd Gareth y cwmni i fod yn un o brif gwmnïau Cymru yn cynhyrchu ystod o gyfresi llwyddiannus, gan gynnwys ‘Posh Pawn’ ar C4, ‘The Clare Balding Show’ ar y BBC a’r sioe arloesol ‘GT Academy’ a gafodd ei ariannu gan frandiau byd-eang.

Roedd Gareth yn un o’r tîm a fu’n gyfrifol am lansio’r busnes Boomerang + PLC ar AIM yn 2007. Mae’n deall y sialensau o reoli a thyfu cwmni annibynnol ac arwain tîm creadigol, cryf.

Fel Rheolwr Gyfarwyddwr Nimble Dragon dros y flwyddyn diwethaf mae Gareth wedi sefydlu’r cwmni fel un o’r prif leisiau ar y sîn creadigol Cymreig. Mae gan y cwmni gysylltiadau cadarn gyda darlledwyr lleol a rhwydwaith, ynghyd â chychwyniad busnes cryf.

Sharon Bennett

Pennaeth Rhaglenni Dydd a Nodwedd

Cyn ymuno â Nimble Dragon roedd Sharon Bennett yn Bennaeth Blink Films Wales ac yn uwch gynhyrchydd ar fformatau newydd, ‘Let’s Get a Good Thing Going’ i BBC 1, ‘Steph and Dom’s 1 Star to 5 Star’ a ‘Collection Hunters’ i C4. Cyn hyn roedd hi’n uwch gynhyrchydd yn Boomerang lle roedd yn gyfrifol am gyfres gyntaf ‘Extreme Cake Makers’, wnaeth ennill gwobr y gyfres ddydd orau yn y Broadcast Awards, yn ogystal â 'Flat Pack Mansions' a dwy gyfres o 'Posh Pawn'.

Mae ei chredydau blaenorol yn cynnwys 'Gogglebox', 'Come Dine with Me', 'Four in a Bed', 'Coach Trip', 'Obsessive Compulsive Cleaners' i Channel 4 a 'Wanted in Paradise', 'The Great British Bake Off', 'Bargain Hunt', 'Flog It!' a 'The One Show' i’r BBC.

Rob Harper

Cyfarwyddwr Cyllid

Ymunodd Rob â Channel 4 yn 2001. Fel Cyfarwyddwr Cyllid 4 Rights, busnes masnachol Channel 4, am dros ddeng mlynedd bu Rob yn rheoli un o gronfeydd buddsoddi annibynnol rhaglenni mwyaf y DU, gan fuddsoddi yn rhai o raglenni a chyfresi mwyaf eiconig Channel 4, gan gynnwys 'Shackleton', 'Shameless', 'Green Wing', 'The Joe Simpson films', 'The Beckoning Silence' a 'Touching the Void'. Yn 2011 fe wnaeth ddatblygu model ariannu unigryw ar gyfer y ffilm hynod lwyddiannus, 'The Inbetweeners Movie', a aeth ymlaen i fod yn un o ffilmiau comedi mwyaf llwyddiannus y DU.

Yn fwy diweddar mae Rob wedi canolbwyntio ar apwyntiadau Cyfarwyddwyr Cyllid mewn cwmnïau entrepreneuraidd/cychwynnol o fewn y diwydiannau creadigol, gan gynnwys Nimble Dragon.

Katy Cartwright

Pennaeth Cynhyrchu

Mae gan Katy brofiad helaeth o ugain mlynedd o reoli cynhyrchiadau amrywiol gan gynnwys rhai ffeithiol, adloniant, chwaraeon a drama. Cyn ymuno â Nimble Dragon roedd Katy yn rheolwr cynhyrchu yn Blink Films, a chyn hynny yn Boomerang, yn rhedeg nifer fawr o gynhyrchiadau llwyddiannus gan gynnwys 'Posh Pawn' ac 'Extreme Cake Makers' i Channel 4. Dechreuodd Katy ei gyrfa yn y BBC, yn gweithio ar amrywiaeth o raglenni a chyfresi, gan gynnwys 'DIY SOS': 'The Big Build' a 'Doctor Who Confidential'.